Anunt selectare studenti mobilitate Norvegia pentru perioada

18-24 martie 2019

 

Facultatea de Business organizeaza in perioada 18-24 martie 2019, Editia a 2-a a Programului SUB-FLY, in cadrul Proiectului EY-COP-0082, finantat prin granturile EEA.

                  Pentru aceasta mobilitate Facultatea de Business pune la dispozitie 7 locuri pentru studenti nivel licenta.

                  Studentii interesati sa participe in cadrul acestei mobilitati sunt rugati sa trimita o scrisoare de intentie pe adresa de email ionut.luca@tbs.ubbcluj.ropana la data de 25.02.2019, urmand ca in data de 25.02.2019, ora 12 sa aiba loc interviul de selectie in sala 120 a Facultatii de Business, strada Horea, nr 7.

                  Pentru acoperirea costurilor de transport si subzistenta pe durata mobilitatii, Facultatea de Business plateste, fiecaruia din cei 7 studenti, suma de 681 euro, din bugetul Proiectului EY-COP-0082 finantat prin granturile EEA.